خانه » طراحی بیلبورد در قزوین + نمونه کار و نحوه اجاره تبلیغات محیطی

مدت زمان تخمینی مطالعه: 27 دقیقه

نمونه طراحی بیلبورد تبلیغاتی در استان قزوین

بیلورد طراحی شده در شرکت طراحی و گرافیک متسون، متعلق به مجموعه سرمایش و گرمایش قهرمانی

قیمت طراحی بیلبورد در استان قزوین
قیمت طراحی بیلبورد در استان قزوین

این بیلبورد در شهر قزوین، خیابان آیت الله خامنه ای در تیر ماه سال 1401 طراحی و پیاده سازی شد.

طراحی توسط: سید محسن موسوی دادگر

بیلبورد تبلیغاتی چیست؟

یکی از انواع تبلیغات محیطی اجرای تابلو های تبلیغاتی یا همون بیلبورد، استرابورد، بنر، عرشه پل، فیکسچر است که شما در محیط شهری پر رفت آمد و یا کم رفت و آمد با استفاده از طراحی اختصاصی خودتان که در شکل یک تابلو به چاپ و اجرا رسیده است به نمایش در می آید.

نمونه بیلبورد تبلیغاتی طراحی شده در شرکت طراحی متسون
نمونه بیلبورد تبلیغاتی طراحی شده در شرکت طراحی متسون

انواع آن را مطمئنا در رفت و آمد های شهری دیده اید.

قیمت طراحی billboard در استان قزوین به چه صورت است؟

قیمت طراحی این مورد بسته به طراح آن و مهارتش و همچنین نمونه های آن متغییر است اما عموما برای طرح های پایه از 3 میلیون تومان و برای طرح های خاص دارای عکسبرداری حرفه ای قیمت رو با بالا تعیین می شود که نیاز به بررسی دقیق دارد.

تعرفه کانون طراحان گرافیک و انجمن صنفی در استان قزوین

تعرفه کانون طراحان گرافیک کشوری درباره بیلبورد تبلیغاتی
تعرفه کانون طراحان گرافیک کشوری درباره بیلبورد تبلیغاتی

در این تعرفه هزینه قید شده بابت “تبلیغات محیطی مانند بیلبوردها، عرشه ی پل و …” به میزان 9.000.000 تومان قید شده است.

هزینه طراحی بیلبورد شما نسبت به مهارت طراح آن و نمونه کارهای انجام شده و به میزان بیشتری، نوع کار شما تعیین می گردد که گاها می تواند کمتر از هزینه قید شده در تعرفه کانون طراحان و یا بسیار بیشتر از آن باشد.

انواع تبلیغات محیطی

  • بیلبورد
  • استرابورد
  • فیکسچر

چطور می توانیم یک بیلبورد را اجاره کنیم؟ مدت زمان آن به چه صورت است؟

کانون های تبلیغاتی عموما به صورت یک ساله تمامی بستر های تبلیغات محیطی را از سازمان زیباسازی شهری اجاره کرده و آن را به صورت ماهانه و یا بیشتر به شرکت ها و فروشگاه ها و آموزشگاه و …. اجاره می دهند.

کانون های تبلیغاتی شرکت هایی معاف از مالیات با حوزه فعالیت: طراحی و ایجاد انواع طراح های گرافیکی مانند بروشور، هویت بصری، کارت ویزیت، وب سایت و هرگونه موارد مورد نیاز تولید شونده توسط گرافیست هست که البته می توانند در زمینه اجاره بیلبورد هم فعالیت کنند.

نمونه بیلبورد های تبلیغاتی خلاقانه در ایران

لیست بیلبورد های فعال و مکان آنها در استان و شهر قزوین

1میدان جانبازانورودی نخبگان دید تابلو از 5 جهتبیلبورد سه وجهی60
2ولیعصرروبروی مجتمع نیایشبیلبورد سه وجهی60
3میدان اقبالیهمسیر قزوین تاکستان ورودی میدان اقبالیهبیلبورد90
4اقبالیهمسیر تاکستان به قزوین خروجی اقبالیه دور میدانبیلبورد90
5اقبالیهبلوار اصلی قزوین به اقبالیه تاکستان، ابهر، خرمدره (پلیس راه)پل111
6بلوار اصلیبلوار اصلی از تاکستان به سمت قزوین پلیس راهپل111
7بلوار اصلیبلوار اصلی از قزوین به سمت اقبالیه لاین روبرو جنب خیابان نبوتپل36
8بلوار اصلیبلوار اصلی از قزوین به سمت اقبالیه لاین روبرو جنب خیابان عدلپل36
9بلوار اصلیبلوار اصلی از اقبالیه به سمت قزوین لاین روبرو خیابان معادپل36
10بلوار اصلیبلوار اصلی از قزوین به سمت اقبالیه جنب لاین روبرو خیابان عدلپل36
11بلوار اصلیبلوار اصلی از اقبالیه به سمت قزوین جنب لاین روبرو خیابان معادپل36
12بلوار اصلیبلوار اصلی از اقبالیه به سمت قزوین جنب لاین روبرو خیابان 22 بهمنپل36
13بلوار اصلیبلوار اصلی از اقبالیه به سمت قزوین لاین کنار گذر جنب خیابان عدلپل30
14بلوار اصلیبلوار اصلی از اقبالیه به سمت قزوین لاین کنار گذر خیابان نبوتپل30
15اقبالیهاسترابوردهای ورودی و خروجی دور میدان دور برگردان اقبالیهاسترابورد12
16چهارراه ولیعصرضلع جنوب غربیبیلبورد60
17میدان تصرضلع شمال شرقیبیلبورد60
18میدان تصرضلع جنوب شرقیبیلبورد60
19میدان تصرضلع شرقیبیلبورد60
20میدان تصرضلع جنوب غربیبیلبورد60
21میرعمادمیدان میر عماد ضلع جنوببیلبورد50
22طالقانیسر پل طالقانیبیلبورد60
23شهید بهشتیمیدان قدسبیلبورد75
24شهید بهشتیپارک سواربیلبورد60
25شهید بهشتیابتدای خیابان دانشگاهبیلبورد60
26سردارانمیدان سردارانبیلبورد60
27نوروزیانسر کانالبیلبورد50
28کانال دانشگاهضلع شمال شرقیبیلبورد60
29کانال دانشگاهضلع جنوب غربیبیلبورد60
30میدان جانبازانضلع شمالبیلبورد72
31میدان جانبازانضلع شمال شرقیبیلبورد72
32شهید لشگریبلوار شهید لشگریبیلبورد60
33مینودرمیدان مینودربیلبورد120
34شورامیدان شورابیلبورد60
35مادرمیدان مادربیلبورد60
36دفاع مقدسدوراه همدانبیلبورد60
37میرعمادمیدان میر عماد ضلع پارکبیلبورد15
38نادریچهارراه نادریبیلبورد15
39عمرانچهارراه عمرانبیلبورد15
40سپهچهارراه سپهبیلبورد18
41بلوار امام خمینینوروزیان ضلع شمال خوابگاه دانشجویانپل عابر36
42بلوار شهید رجاییضلع جنوبی غیاث آبادپل عابر36
43بلوار شهید رجاییضلع شمالی غیاث آبادپل عابر36
44بلوار بهشتینظام مهندسیپل عابر69
45بلوار بهشتیهلال احمرپل عابر50
46بلوار بهشتیضلع شمالی پارک سوارپل عابر36
47بلوار بهشتیضلع جنوبی پارک سوارپل عابر36
48بلوار آیت الله خامنه ایخروجی هتل قدسپل عابر36
49بلوار آیت الله خامنه ایورودی هتل قدسپل عابر36
50باغ نشاطبه سمت شهر صنعتی البرزپل عابر36
51باغ نشاطبه سمت قزوینپل عابر36
52ترمینالاول و سوم رو به چهارراه ولیعصرپل عابر36
53ترمینالقاب دوم به سمت چهارراه ولیعصرپل عابر36
54دو راهمدانضلع شمال تابلو سمت چپ و ضلع شرقی به سمت شمال و جنوبپل عابر36
55دو راهمدانضلع شمال سمت بانک کشاورزی و ضلع جنوب چنب تابلو اداره اطلاعاتپل عابر36
56بلوار امام خمینیضلع جنوب خوابگاه دانشجوییپل عابر36
57ولیعصرتقاطع ولیعصر – ابتدای بلوار شهید بهشتی دید از تقاطع 1پل عابر54
58ولیعصرتقاطع ولیعصر – ابتدای بلوار شهید بهشتی دید از تقاطع 2پل عابر54
59بهشتیبلوار شهید بهشتی نرسیده به تقاطع ولیعصر وجه 1پل عابر54
60بهشتیبلوار شهید بهشتی نرسیده به تقاطع ولیعصروجه 2پل عابر54
61ولیعصرتقاطع ولیعصر – ضلع جنوب شرقی به سمت تهرانبیلبورد60
62ارتشمیدان ارتش به سمت ولیعصر وجه 1پل عابر54
63ارتشمیدان ارتش به سمت ولیعصر وجه 2پل عابر54
64بهشتیبلوار شهید بهشتی – میدان ارتش وجه 1پل عابر54
65بهشتیبلوار شهید بهشتی – میدان ارتش وجه 2پل عابر54
66آیت الله خامنه ایمسیر ورودی قزوینپل عابر36
67آیت الله خامنه ایمسیر خروجی قزوینپل عابر36
68بلوار بهشتیپارک سوار ضلع جنوبیپل عابر36
69بلوار بهشتیپارک سوار مسیر برگشتپل عابر36
70بلوار بهشتیمقابل هلال احمرپل عابر50
71بلوار بهشتیمقابل سازمان نظام مهندسیپل عابر69
72بلوار امام خمینیضلع جنوب مقابل خوابگاه دانشجوییپل عابر36
73بلوار امام خمینیضلع شمال مقابل خوابگاه دانشجویانپل عابر36
74بلوار امام خمینیبالاتر از خوابگاه ضلع جنوب ترافیکپل عابر36
75بلوار امام خمینیبالاتر از خوابگاه ضلع شمال ترافیکپل عابر36
76غیاث آبادتقاطع غیر همسطح شهید رجایی ضلع جنوبپل عابر36
77غیاث آبادتقاطع غیر همسطح شهید رجایی ضلع شمالپل عابر36
78بانک کشاورزیدوراهی همدان ضلع شمال سمت بانک کشاورزیپل عابر36
79اداره اطلاعاتدوراهی همدان جنوب جنب تابلوی اداره اطلاعاتپل عابر36
80دوراهی همدانضلع شمال تابلوی سمت چپپل عابر36
81خیابان منتظریدوراهی همدان ضلع شرقی خیابان منتظری سمت شمالپل عابر36
82خیابان منتظریدوراهی همدان ضلع شرقی سمت خیابان منتظری سمت جنوبپل عابر36
83ترمنیالتابلو تکی از سمت شمال به جنوبپل عابر36
84ترمنیالتابلوی اول سمت ترمینالپل عابر36
85ترمنیالتابلوی دوم سمت ترمینالپل عابر36
86ترمنیالتابلوی سوم رو به یمدان از سمت ترمینالپل عابر36
87ترمنیالتابلوی چهارم رو به میدان از سمت ترمینالپل عابر36
88باغ نشاطتابلو اول به سمت شهر صنعتی دست راستپل عابر36
89باغ نشاطتابلو دوم به سمت شهر صنعتی به قزوین دست چپپل عابر36
90باغ نشاطتابلو سوم به سمت شهر صنعتی به قزوین دست چپپل عابر36
91باغ نشاطتابلو اول از سمت شهر صنعتی به قزوینپل عابر36
92باغ نشاطتابلو دوم از سمت شهر صنعتی به قزوین سمت چپپل عابر36
93باغ نشاطتابلو سوم از سمت شهر صنعتی به قزوین سمت چپپل عابر36
94میدان عدلپریزمای میدان عدل ضلع شمالبیلبورد20
95فردوسیپریزمای فردوسی نرسیده به میدان عدلبیلبورد25
96خیام شمالیپریزمای خیام شمالی دور برگردانبیلبورد40
97فلسطینپریزمای فلسطین ابتدای خیام شمالیبیلبورد40
98میدان سردارپریزمای میدان سردار ضلع جنوببیلبورد40
99فردوسیلایت باکس فردوسی شمالیلایت باکس3
100خیابان دانشگاهجنب بانک تجارتلایت باکس3
101محمد رسول اللهلایت باکس تقاطع محمد رسول اللهلایت باکس3
102خیابان دانشگاهلایت باکس چهارراه مدنیلایت باکس3
103خیابان دانشگاهلایت باکس خیابان دانشگاه مقابل موسسه ثامنلایت باکس3
104خیابان دانشگاهلایت باکس خیابان دانشگاه جنب بانک ملتلایت باکس3
105خیابان دانشگاهلایت باکس خیابان دانشگاه جنب پارک الغدیرلایت باکس3
106ملاصدراچهارراه صنایع دستیلایت باکس3
107ملاصدراچهارراه سپهرلایت باکس3
108نخبگانابتدای بلوار نخبگانلایت باکس3
109بام عوارضیبام عوارضی قزوین (شرق به غرب)بیلبورد48
110بام عوارضیبام عوارضی قزوین (شرق به غرب)بیلبورد96
111بام عوارضیبام عوارضی قزوین (غرب به شرق)بیلبورد48
112بام عوارضیبام عوارضی قزوین (غرب به شرق)بیلبورد96
113جانبازانمیدان جانبازانبیلبورد سه وجهی60
114خیامخیام شمالی – (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
115خیامجنوبی رو به روی ستاره شهر – (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
116فردوسیفردوسی شمالی – (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
117بلوار فلسطینتقاطع محمد رسول الله – (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
118عدلعدل شرقی – (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
119خیابان دانشگاهجنب بانک تجارت – (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
120خیابان دانشگاهچهارراه مدنی – (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
121خیابان دانشگاهمقابل موسسه ثامن – (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
122خیابان دانشگاهجنب بانک ملت – (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
123خیابان دانشگاهجنب پارک الغدیر – (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
124ملاصدراچهارراه صنایع دستی – (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
125ملاصدراچهارراه سپهر – (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
126بلوار نخبگانابتدای بلوار – (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
127پل طالقانیحد فاصل مجتمع خلیج فارس تا اداره برق – (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
128چهارراه ولیعصرحد فاصل چهارراه تا بانک مهر – (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
129دانشگاه آزادمقابل پارکینگ رفوژ میانی – (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
130حکم آبادبلوار حکم آباد – (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
131میدان عدلضلع شمال – (قیمت به صورت روزانه میباشد)پریزما20
132فردوسیخیابان فردوسی نرسیده به میدان عدل – (قیمت به صورت روزانه میباشد)پریزما20
133خیام شمالیانتهای خیام دور برگردان – (قیمت به صورت روزانه میباشد)پریزما40
134فلسطینابتدای خیام شمالی – (قیمت به صورت روزانه میباشد)پریزما40
135سردارانمیدان سرداران ضلع جنوب – (قیمت به صورت روزانه میباشد)پریزما40
136ورودی قزوینعوارضی رفت و برگشت – (قیمت به صورت روزانه میباشد)بیلبورد60
137ورودی شهرحد فاصل عوارضی شماره 1 و میدان اصلی رفتبیلبورد60
138ورودی شهرحد فاصل عوارضی شماره 1 و میدان اصلی رفتبیلبورد60
139ورودی شهرحد فاصل عوارضی شماره 1 و میدان اصلی رفتبیلبورد60
140ورودی شهرحد فاصل عوارضی شماره 1 و میدان اصلی برگشتبیلبورد60
141ورودی شهرحد فاصل عوارضی شماره 1 و میدان اصلی برگشتبیلبورد60
142ورودی شهررو به روی سازمان بهزیستی رفتعرشه پل عابر80
143ورودی شهررو به روی سازمان بهزیستی برگشتعرشه پل عابر80

لیست کانون های تبلیغاتی استان قزوین

در زیر لیست معروف ترین کانون های تبلیغاتی استان قزوین را به گزارش وب سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه با اطلاعات آنها را برای شما آورده ایم:

لیست کانون های تبلیغاتی در استان قزوین
1سانپریسا شجیعتبلیغات شهری و محیطیخ نادری شمالی جنب خدمات کشاورزی ک خلج پ ٣٦ -٣٣٤٤٤٤٢
2البرزسبزحبیب ملاحسینیعلی قراگوزلوپادگان- بالاتر از بیمارستان شهید رجایی – روبروی سالن ورزشی ولی عصر
3آذیناحمد حق شنومیدان عدل – ابتدای فردوسی شمالی – ک یاقوت – ساختمان آوا – ط ٢ واحد ١١
4صدراتوحید مقدمپیک تبلیغاتیخ بوعلی – روبروی بانک کشاورزی – ک شمشاد – پ ١ ت : ٣٣٦١٤٣٣
5خط خطیمحدثه قافله باشیخ دانشگاه – ک ٢٧ پ ٤ واحد ٤ ت ٣٦٧٤٠٦٠ ت ٣٣٤٤٤٦٨
6کوثرسید علی حسینی” چاپ بنرخ نادری ک امیر امجد ت
7جام جممحمد رضا جباری” ساخت تیزرقزوین – چهارراه عمران – طبقه همکف – سازمان تبلیغات اسلامی ت ٣٣٣٣٤٠٠٣
8نگارمحمد قدسمحمد قدسخ بوعلی روبروی بیمارستان بوعلی واحد ١ ت ٢٢٤٤٤٨٧
9کلیدمصطفی زندیانخ فردوسی شمالی – روبروی بیمارستان دهخدا –ط فوقانی – دفتر خانه ش ٣٥ ت ٣٣٦٤٤٤٠
10مدادرنگیزهرا مافیقزوین – خیابان بلوار مدرس- بالاتر ازسه راه عدل – ک ایزدی -ساختمان نوین-ط٣ واحد٦ ت ٣٣٣٦٢٣٠٠
11جلوه مهراعظم باقرپورانجام پروژه های تبلیغاتی شرکتها –پیک تبلیغاتیپونک- مصیب مرادی -بعد ازچهارراه ایران – نبش ک سوم شاهد -جنب پیتزا دلستان ت ٣٣٦٥١٩٦٧
12برگ سبزعلی طاهرخانیتاکستان خ فکوری نرسیده به بلواربهشتی جنب آژانس
13فارحسن شکیب زادهخ نادری شمالی – جنب میراث فرهنگی – پ ٢٢٤- واحد ١ ت ٢٢٣٠٠٥٨
14افتابگردانداریوش عشقییوسف عشقیچهارراه عمران – ساختمان عمران – واحد ٥
15مه آبیمهدی نصیرلوکارتهای تبلیغاتیخ فردوسی بالاتر از سه راه شهرداری ساختمان آریا ط ٢ ت ٢٢٣٥٥٩٧-
16رزفاطمه یوسفیساخت تیزر – تبلیغات محیطی – انجام فعالیتهای تبلیغاتی ادارات و سازمانهاتاکستان خ غفاری ک ٢٢ ت ٠٢٨٢٥٢٣٨٤١٧
17صباعلی مرادیتبلیغات محیطی و دکور نمایشگاه هات:٣٣٤٦٧٥٤ قزوین بلوار شمالی . نبش ک حسن پور . ساختمان پاسارگاد واحد٤
18کارنولیلا نیلیپیک تبلیغاتی ، طراحی پوستر، فعالیت در طراحی سایتو فکس : ٣٣٦٢٥٧٦ قزوین ، خ فلسطین ، روبروی پیتزا علا ء الدین ، ساختمان ماهان، طبقه ٤ ، واحد٧ ـ ت: ٣٣٦٢٥٧٦ و ت:
19آینهمحمد مهدی توکلساخت تیزر –برنامه سازی رادیو و تلویزیون-ساخت تیزر های تبلیغاتی – اجرای برنامه های تبلیغاتی٠٢٨٣٣٣٦٢٠١١ قزوین = خ فلسطین – روبروی مخابرات – مجتمع مهدی – ط اول – واحد٢ ت :
20نگاهعلیرضا جعفریعلیرضا جعفریساخت برنامه های تلویزیونی – رپرتاژ –تیزر- تنظیم وارسال پیامک های تبلیغاتی –طراحی و گرافیکو عکسقزوین – ابتدای بلوار پرستار – ساختمان کسری – ط ٣ واحد٩ ت ٣٣٦٦٦٠٦٦
21جلوهعباس قدسعباس قدسانجام امور اینترنتی-بازار یابی – پیامک های تبلیغاتی٠٢٨٣٣٣٣٦١٢١٤ قزوین – ابتدای خیابان شهید بابایی – ساختمان سپهر ط اول – پ ٧ ت
22سراججواد درافشانیجواد درافشانیبانک اطلاعات –تبلیغات محیطی-تیزرهای تبلیغاتی – طراحی برنامه های تبلیغاتی٠٢٨١ -٢٥٧٦٤٦٤ ٨٢ قزوین – بلوار آیت الله خامنه ای – نبش گلستان ١٨ – پ
23شبکه مهرنرگس مرادیعلی مرادیتیزر تبلیغاتی٣٣٣٦٠٥٠١و٢ قزوین – خ فلسطین –چهارراه بلوار شمالی – پ ٣٠٧
24جارچیسارا مقدسیانسارا مقدسیانآگهی نامه٢٢٤٦٤٩٢ قزوین – ابتدای خ فردوسی – مجتمع تجاری فردوسی – آبادگران – ط ٩ واحد ٩٢ ت
25سفیر طرح خیالسمیه سادات موسویسمیه سادات موسویآگهی نامه ، طراحیقزوین- خیابان خیام شمالی- جنب پاساژمرندی_ ساختمان ملک طبقه ٣
26ترنممینا پایونمینا پایونطراحیقزوین- شهرک مینودر بازار روز مینودر غرفه ١١ ت : ٣٧٩٠٣٥٠ و فکس
27اردیبهشتآزاده کرم بارنگیآزاده کرم بارنگیطراحی٣٣٢٤٤٠٢ قزوین- به طرف چهارراه نادری – سمت راست مطب دکتر سررشته داری – ت
28مهانمهدی غفارنیامهدی غفارنیاطراحی، تبلیغات محیطیقزوین – خ ملاصدرا – ک ارمغان -پ١٨ ت ٠٢٨ ٣٣٧٧١٠٨٧
29نیازمندیهای شهرمامعصومه شفیعیمعصومه شفیعیآگهی نامهقزوین – خ خیام جنوبی – ساختمان رضوی ٢٣ واحد ١٢ ت ٣٣٦٩٠٠٠فکس ٢٢٢٥٦٦٧همراه
30نمادامیر رجبیامیر رجبیآگهی نامه ، تبلیغات محیطیقزوین – نبش میدان قدس – ابتدای فلسطین شرقی – ساختمان ماهان – ط ٤ واحد ٧ ٣٣٣٥٥١٥٣
31خورشیدحسین صیادحسین صیادتبلیغات محیطی ، طراحی ، آگهی نامه ، هدایای تبلیعآبیک ، خیابان آیت الله طالقانی، پشت مجتمع تجاری قائم ت : ٠٢٨٢-٢٨٩٥٠٢٠
32کاغذ رنگیعلی اصغر ارداقیانعلی اصغر ارداقیانطراحی ، هدایای تبلیغاتیقزوین – خ فردوسی شمالی ، کوچه زمرد ، پ ٣ ت : ٠٢٨١– ٣٣٥٨٧٦٥
33فجرفضل اله اکبری زیارانیفضل اله اکبری زیارانیطراحی ، هدایای تبلیغاتیقزوین – آبیک – بلوار امام خمینی (ره) – مجتمع تجاری امیر – طبقه دوم ت و فکس : ٣٢٨٢٦٢٢٧ ت
34آسمانزهرا حیدریزهرا حیدریطراحی و بانک اطلاعاتی و آگهی نامهقزوین – بلوار شهید بهشتی – روبروی پارکسوار اتوبوسرانی – جنب ک میعاد – ساختمان حافظ ط٥ واحد ١٣ ت ٣٣٣٦٤٦٢١و
35سروش شهرعلی اصغر مهرعلیانعلی اصغر مهر علیانساخت تیزر های تبلیغاتی ، طراحی ، تبلیغات محیطی ،قزوین – بلوار دانشگاه امام خمینی – حکمت ٢٣- ساختمان افرند – ط یک- واحد یک ت
36شیوهمهدی جلیلی کیامهدی جلیلی کیاطراحی، غرفه آرایی ، هدایای تبلیغاتیقزوین – خیابان فردوسی شمالی – نرسیده به چهارراه فلسطین – جنب رنگ فروشی جمالی تلفکس : ٣٣٣٠٢٠٥ ٣
37نقطهساراخوئینیساراخوئینیطراحی ، هدایای تبلیغاتی ، پیک تبلیغاتیقزوین- خ خیام جنوبی – ساختمان ٢٣ رضوی – طبقه سوم – واحد ١٣ ت : ٢٢٢٣٣١٠
38بارانمهدی قربانیمهدی قربانیتبلیغات محیطی و نمایشگاهیقزوین – خ ملاصدرا – مقابل بیمارستان رازی – ساختمان پارسا – ط ٢ واحد٥ پ ٢٢٣
39پیام راه نومعصومه حاجی زادهمعصومه حاجی زادهتبلیغات محیطی – تیزر های تبلیغاتیقزوین خ فلسطین – جنب نان حکمت – پ٥٣٣ طبقه ١
40سینا گرافیکآزیتا وادی پورآزیتا وادی پورتبلیغات محیطیآبیک- خ حسامی – انتهای ک خنجری – ت : ٠٢٨٢-٢٨٩٥٠٦٠
41مکثمحمد شفیعی هامحمد شفیعی هاتبلیغات محیطی ،طراحیقزوین – خ بوعلی – نرسیده به چهار راه نادری – ساختمان ارجمندی – واحد١ ت : ٢٢٤٥١٣٤
42تکمحمد شریفیمحمد شریفیتیزر تبلیغاتیقزوین – خ فلسطین -چهارراه بلوار- جنب بانک ملت
43نگاه نوینعباس هنرمند رادعباس هنرمند رادتبلیغات محیطیقزوین – اول خ نادری جنوبی – ط فوقانی بانک اقتصاد : ت : ٢٢٤٥٣٥٥
44برگ نواحمد وکیل فرداحمد وکیل فردطراحی و تبلیغات محیطیقزوین – خ سعدی جنوبی – بعد از بانک ملت – روبروی بانک کشاورزی – ساختمان حافظ
45ستاکروح اله طاهرخانیروح اله طاهرخانیتبلیغات محیطیقزوین – خ سعدی جنوبی – بعد از بانک ملت – روبروی بانک کشاورزی – ساختمان حافظ
46سفید سفیدمریم مافیمریم مافیپیک تبلیغاتیقزوین – چهارراه خیام – جنب داروخانه خیام – ساختمان پزشکان پارس – طبقه ٣ واحد٦ ت: ٣٣٦٨٤٥٠
47جماسماعیل محمد بیگیاسماعیل محمد بیگیتیزر تبلیغاتی ، تبلیغات محیطی ، طراحیقزوین – بلوار شمالی – پائين تر از چهاراه ، ساختمان جهان – ط ٤ واحد٤
48اطلس قزوینهادی آجورلوهادی آجورلوبانک اطلاعاتیت ٢٢٤٠٥٠٥ : قزوین – خ خیام جنوبی – روبروی مسجد مهدیه – ساختمان زیتون – ط٢ واحد٦
49افرندسید محمد رضا قافله باشیسید محمد رضا قافله باشیتبلیغات محیطی ، طراحی ، پیک تبلیغاتی ،با نک اطلاعاتیقزوین – بلوار نخبگان – بلوار امیر کبیر ١٣- صدر ٥ – پ ١٦ ط ٤ واحد ٧ ت : ٣٦٩٦٢٩٣
50رسام قزوینعلیرضا خاکپورعلیرضا خاکپورطراحی و خدمات چاپ ، هدایای تبلیغاتی ، ساخت تیزرقزوین ، انتهای بلوار مدرس ، نبش ک ٥٧ ت : ٣٣٤٤٢٣٦
51پرچین قزوینسیده مرضیه سید قوامیسیده مرضیه سید قوامیطراحیو خدمات چاپ، هدایای تبلیغاتی ، طراحی سایت، انتشار آگهی نامه (پیک)قزوین ، سه راه خیام ، ک شهید تعهدی ، پ٨ واحد٦ ت : ٢٢٤١٨٠٤
52زرشیدمحمد حسن ملاعلیامحمد حسن ملاعلیاطراحی و خدمات چاپ ، تبلیغات محیطیقزوین – بلوار آیت الله خامنه ای _گلستان هشتم – پ١٨واحد٢ ت : ٢٥٧٨١٧٢
53گروه نشانهحسن حسن زادهحسن حسن زادهطراحی و خدمات چاپ ، هدایای تبلیغاتی ، ساخت تیزرقزوین – بلوار مدرس – نبش ک سعادت – ساختمان پارس – واحد ٥ ت : ٣٣٢٢٢١٧و١٨ و فکس: ٣٣٢٢٢٥٠
54آریان رستابهناز آرمون تکمیلیبهناز آرمون تکمیلیطراحیو خدمات چاپ،سایت، انتشار آگهی نامه (پیک) هدایای تبلیغاتی ، طراحی٤٢٢٦٩٧ ١ بوئین زهرا – خ ولیعصر – بالاتراز تقاطع مطهری – نرسیده به گلزار ت :
55تات گرافیکآناهیتا رحمانیآناهیتا رحمانیطراحی و خدمات چاپ ، هدایای تبلیغاتیو ت : ٠٢٨٢ ٥٢٣٤٣٦١, مرکزی تاکستان – چهارراه بانک ملی
56بازتاب زندگیمحمد رضا جباریمحمد رضا جباریمحمد رضا جباریقزوین – خ فلسطین شرقی – نبش میدان قدس- مجتمع ماهان ت : و ٣٣٦٠٠٥٥
57یک کسبمحمد حسین خوانساریمحمد حسین خوانساریطراحی، خدمات چاپ ، آگهی نامه٢٤٧٧٧١٧ قزوین – چهارراه ولیعصر – بلوار خرمشهر – نبش ک شهید دمساز- پ ٢ – ط ١
58پیک سهندمحمد حسن پور رز درهمحمد حسن پور رز درهپیک تبلیغاتیقزوین – بلوار مدرس شمالی – بالاتر از بانک پاسارگاد – جنب نمایشگاه اسلامی – پ٤١ واحد٢ ت ٣٣٣٧٨٢٣
59پل گرافیکفاطمه دارابیفاطمه دارابیهدایای تبلیغاتی ، تبلیغات محیطی ، طراحی و خدمات چاپ، پیک تبلیغاتی٣٣٣٥٦٥١ قزوین خ نادری شمالی – پ ٧٣ ط فوقانی چاپ سوره
60اشاره هنرمحبوبه نجار پورمحبوبه نجار پورپیک تبلیغات ، طراحی و خدمات چاپقزوین – خ خیام – مجتمع تجاری ستاره شهر ط ٢ واحد٤٥ ت : ٣٣٢٨٩٩٢
61پیشگامان عرصهمحمد منتظریمحمد منتظریتبلیغات محیطی ، طراحی ، تبلیغات در فضای مجازیقزوین – خ خیام شمالی – نبش ک ٣٩ – ساختمان مرندی – ط٢ واحد٤ ت : ٣٣٥٥٦٦٦
62خانه تبلیغات شهرپریسا یوسفیپریسا یوسفیطراحی ، خدمات چاپقزوین – میدان عماد – ک ش مهجور – ساختمان شمس – ط ١ واحد٣ ت : ٣٣٣٤٩٤٠٨
63سایان تکمنصوره قاسمی اردبیلیمنصوره قاسمی اردبیلیطراحی و خدمات چاپ ، تبلیغات محیطیقزوین – خ نوروزیان – بالاتر از کانال – نبش حکمت ٤٥ – پ ٢ ط ١ واحد ٢ ت : ٣٣٦٨٧٨٨
64الماس رسانهمجید اکبریمجید اکبریطراحی ، آگهی های تبلیغاتیقزوین – اقبالیه – بلوار امام خمینی (ره) ، روبروی بانک ملی – جنب چوبکده مکث
65شبکه پایامحمد مسعود نیامحمد مسعود نیاتیزر و ساخت فیم و تبلیغات محیطیقزوین – خ خیام – ک نیساریان – پ ٤٢ ط سوم ت : ٣٣٣٦٠٠٥٢
66شینشیما نصرتیشیما نصرتیطراحی و خدمات چاپ و تبلیغات محیطی٣٣٦٨١٣٢٢ ت قزوین – ملا صدرا – ک گوهر – ساختمان گوهر – ط ١ واحد ١
67انار سبزفاطمه محمدیفاطمه محمدیطراحی و خدمات چاپ ، تبلیغات شهری ، هدایای تبلیغاتیقزوین – خ نادری جنوبی – نرسیده به عطاری هاشمیان – ط فوقانی فرش فروشی شیر دست ت: ٣٣٢٤٧٠٥١
68طاووس گرافیکمهرداد اکبرزادهمهرداد اکبرزادهطراحی و خدمات چاپ ، تبلیغات شهری ، هدایای تبلیغاتی ساخت تیزر٣٣٢٤١٨٦١ قزوین – خ هلال احمر – روبروی دبیرستان پاسداران – ک ش قانع – پ ١٤ ت :
69دایره سبزعاطفه نودوزیعاطفه نودوزیعاطفه نودوزیقزوین خ دانشگاه – ک ٣٤ ساختمان عقیق – ط ٣ واحد١١ ت ٣٣٣٣٣٤٣٤
70قاصدک رسانهعلیرضا خدابخشعلیرضا خدابخشطراحی و تبلیغات محیطی٣٣٦٩١٠٠٠ قزوین – خیابان شهید بابایی – ک ٥٢ پ ١ ت :
71طرحستانهیرش مرادیهیرش مرادیساخت تندیسقزوین – خ پادگان – پایین تر از چهارراه پادگان – بن بست مهربانی – پ ٣٥٠ ت : ٣٣٣٥١٦٩٤
72خانه طراحان یکسعید نجف آبادیسعید نجف آبادیطراحی٣٣٢٤١٠٢٤ قزوین – خ فردوسی شمالی – پایین تز بیمارستان دهخدا- ساختمان قائم
73طراحان پلاک آبیسمانه طیباسمانه طیباطراحی ، هدایای تبلیغاتیقزوین – بلوار میرداماد – نرسیده به چهارراه عمران
74کارگسترامیر حسین طباطباییامیر حسین طباطباییطراحی ، هدایای تبلیغاتی٣٣٥٦٥٨٤٦ قزوین – تهران قدیم – ک اسوه ک مصلایی – پ١٥
75ایما نگارناهید ثقفی یزدیناهید ثقفی یزدیطراحی، پیک تبلیغاتی٣٣٣٦٢٦٥٨ قزوین – خ عارف – بن بست پرتو- پ ١٨٠ ت
76پدیده قزوینرضا کریمیرضا کریمیطراحی ، آگهی نامه تبلیغاتیقزوین – خ عارف – بن بست پرتو- پ ١٨٠ ت : ٣٣٣٦٢٦٥٨
77ندای قزوینندا نیرومندندا نیرومندطراحی ، آگهی نامه تبلیغاتیقزوین- فردوسی شمالی- نرسیده به چهارراه فلسطین – ش ١٣١ واحد٢
78نقطه و خطهدی زینالیهدی زینالیطراحی و خدمات چاپقزوین – خ نادری جنوبی – ک ملاباشی – ش ٥
79گروه رسا گستر باراجینمهدی خلیلیمهدی خلیلیطراحی ، خذمات تبلیغاتی ، تبلیغات محیطیقزوین- خیابان شهید بابایی- کوچه ٣٨ شماره ١٩
80آذرمحمد جواد درگاهیمحمد جواد درگاهیطراحی ، خدمات چاپقزوین – خ فلسطین – چهارراه بلوار شمالی – روبروی مسکن و شهرسازی ٣٣٣٤٦٤٦٢
81بهرازمهراد نوریمهراد نوریهدایای تبلیغاتی ، ساخت تیزر ، تندیس ،قزوین – خ سعدی – روبروی منبع آب – پ ٥٦٥ ت ت ٣٣٣٢٥٣٧٨
82خانه تبلیغات سایهرامین احمدیرامین احمدیساخت تیزر و برنامه های تبلیغاتیقزوین – چهارراه خیام – جنب فروشگاه سامسونگ – ساختمان مفاخر ط سوم
83گروه تبلیغاتی هدفمندنقی محمدینقی محمدیتبلیغات محیطی ، آگهی نامه مطبوعاتقزوین – خیابان طالقانی – سه راهی خیام ت ٣٣٢٤٦٨٨٨
84رستان هنرمهدی غلامی طاقانکیمهدی غلامی طاقانکیتبلیغات محیطی ، تیزرهای تبلیغاتی ،خ نوروزیان – چهارراه هشت بهشت – ساختمان سنا- ط٣ واحد٧ ت ٣٣٦٩٠١٣٨
85گیلاسرحیم سرکاررحیم سرکارتبلیغات محیطیقزوین – پونک – خیابان نخبگان – جنب املاک غنیا و کباب بناب -ط١
86قصر فیروزهوحید دمرچلیوحید دمرچلیطراحی هدایای تبلیغاتیقزوین- چهارراه نظام وفا – طبقه فوقانی فرش دیبا – مجتمع شهاب – واحد ٨ ت ٣٣٣٦٤٢١٧
87تصویر سازان هفت سنگبهاره رحمانیبهاره رحمانیتبلیغات محیطی ، طراحیتاکستان- خیابان شهید رجایی- نرسیده به فلکه بسیج – نبش خیابان شهید فلاحی ت ٣٥٢٤٩١١٩
88آبرنگ نگاربهروز عطاران رضاییبهروز عطاران رضاییتبلیغات محیطی ، طراحی ، آگهی نامه و تیزرقزوین – شهرک محمدیه – چهارراه معلم – خیابان شهید رجایی غربی – طبقه فوقانی خشک شویی – واحد٤
89گروه تبلیغی ساممینا جانیمینا جانیطراحی و خدمات چاپ ، تبلیغات محیطی ، هدایای تبلیغاتی،قزوین – مجتمع تجاری ستاره شهر – طبقه فوقانی – شماره ٤٤
90میهن گرافیکالهام ملکیالهام ملکیطراحی ، هدایای تبلیغاتیقزوین – خ جانبازان – خ پیروزی- خ مهر – بازارچه لاله – قطعه ٨٩٢ ت ٣٣٦٨٩٢٠٢
91ماه و ماهیغزاله صرافیانغزاله صرافیانساخت تیزر تبلیغاتی٣٣٢٣٠٢٤٥ قزوین- خ بوعلی – روبروی بیمارستان بوعلی – جنب داروخانه قانون – ط ٣ ت
92ماهور هنرلیلا شفایی ممانلیلا شفایی ممانطراحی و آگهی نامهقزوین – میدان قدس – جن پمپ بنزین
93مهستانرضا شهسواریرضا شهسواریتبلیغات محیطی و آگهی نامه تبلیغاتی٣٣٣٣٢٩٦٤٩ ت قزوین – خ نادری شمالی
94آپامهفاطمه کریم خانیفاطمه کریم خانیآگهی نامه تبلیغاتی ، طراحی٣٣٦٨٧٤٣٢ قز وین – خ جانبازان – بلوار ایران – خ پیروزی – بازارچه پارک لاله – ش ١٣ ت
95ویریافاطمه یوسفی تکانلوفاطمه یوسفی تکانلوآگهی نامه٣٢٢٣٤٤٠١ قزوین – الوند -مجتمع پارسیان -ط دوم واحد١١ ت
96افق رسانه سبزافق رسانه سبزافق رسانه سبزخدمات چاپی ، خدمات رسانهخدمات چاپی ، خدمات رسانه
97فرسینآرین کاظمیآرین کاظمیخدمات تبلیغ فگرافیک و طراحی امور تبلیغاتی ، ؛غرفهآرایی، خدمات نمایشگاهیخدمات چاپی ، خدمات رسانه
98ارغوان هورانسیه ریاضیانسیه ریاضیهدایای تبلیغاتی ، طراحی، تبلیغات محیطیقزوین – شهرک مینودر – بلور صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری
99شیدنگارخلیل امامیخلیل امامیگرافیک ، طراحی و امور تبلیغاتقزوین – بلوار امام خمینی (ره) نوروزیان – نبش حکمت ٥٦ پلاک ٣٨ واحد٨
100آوا برگمریم زارعیمریم زارعیخدمات رسانه ، چاپیقزوین – خ بوعلی شرقی ، بعد از داروخانه دکتر روشن پژوه ، ساختمان ٢٣٤ ، ط سوم ، واحد ١
101هنر زرینآمنه پاک نفسآمنه پاک نفسطراحی تبلیغاتی و خدمات تبلیغ و هدایای تبلیغاتیقزوین – بلوار نخبگان – کیلومتر ٢ جاده باراجین – پارک علم و فناوری استان قزوین
102سپیده صبحمهدیه رودباریمهدیه رودباریخدمات تبلیغ ، گرافیک و طراحی امور تبلیغاتیت ٣ ٣٣٣٢١٠٦٧ قزوین – بلوار شمالی – پائین تر از مسجد محمد رسول الله – ک عبادت – پ ٦ طبقه ٣ و
103موعود البرزشبنم اکوان کلاردهیشبنم اکوان کلاردهیرسانه ها چاپی ، خدمات رسانهقزوین ، الوند ، کوی پزشکان ، روبروی فارابی ١٠ ت ٣٢٢٣٧٣١٩ و
104صور اسرافیلمحمد رضا محمدی پور صالحلومحمد رضا محمدی پور صالحلورسانه های محیطی ، و خدمات رسانهقزوین – شهر صنعتی البرز – بلوار سهروردی – نبش خیابان پیروزی – طبقه فوقانی نمایندگی بوتان ت – ٠٢٨٣٢٢٢٧١١٣
105سرو گرافیکمهرنوش افتخاریمهرنوش افتخاریخدمات تبلیغقزوین – پونک – بلوار نخبگان – ابتدای خ مصیب مرادی – نبش امیر کبیر١٧ ت ٣٣٦٥٠٢٢٣ و
106هورآساکامران حبیب زادهکامران حبیب زادهآگهی نامه ، طراحی ، خدمات تبلیغخ شهید بابایی – نبش استاندارد – جنب بانک صادرات – ط دوم ت ٣٣٦٧٤٢٧٢
لیست کامل تمامی کانون های تبلیغاتی در استان قزوین
هزینه طراحی بیلبورد چقدر است؟

عموما برای طرح های پایه از 3 میلیون تومان و برای طرح های خاص دارای عکسبرداری حرفه ای قیمت رو با بالا تعیین می شود که نیاز به بررسی دقیق دارد.

طراحی صفر تا صد و اجرای تبلیغات محیطی چقدر زمان میبرد؟

بسته به نوع طرح شما از یک هفته تا 20 روز به صورت متداول رایج است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.