نمونه کار طراحی سایت خبری شهرداری شریفیه

راه اندازی سایت خبری شهرداری شریفیه

طراحی و توسعه سایت خبری شهرداری شریفیه به این شهرداری کمک کرد تا به طور موثر با شهروندان خود ارتباط برقرار کند و اطلاعات مربوط به فعالیت ها، خدمات و پروژه های خود را به طور شفاف به اشتراک بگذارد. این سایت همچنین به شهروندان کمک کرد تا به راحتی به اطلاعات و خدمات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.

با الهام از نمونه کار قبلی خود برای شورای اسلامی شریفیه، ما با همکاری شهرداری شریفیه، سایتی خبری با طراحی مدرن، کاربرپسند و متناسب با هویت بصری این نهاد طراحی و توسعه دادیم.

طراحی و راه اندازی وب سایت اینترنتی شهرداری شریفیه