پشتیبانی رایگان

پشتیبانی رایگان

 

 • ساعات پاسخگویی: 10:00 تا 16:00
 • مدت زمان انجام تسک: تا 72 ساعت
 • بکاپ وب سایت: 1/ماهانه
 • پاسخگویی روزهای تعطیل: ندارد
 • جلسات ماهانه: ندارد
 • پیگیری موارد سرور: ندارد
 • ادیت صفحات: ندارد
 • افزودن صفحات: ندارد
 • ورود محتوا: ندارد

فعال برای همه مشتریان متسون

پشتیبانی پریمیوم

PREMIUM

 

ماهانه 2 میلیون تومان

 • ساعات پاسخگویی: 9:00 تا 21:00
 • ساعات روزهای تعطیل: 10:00 تا 16:00
 • بکاپ وب سایت: هفتگی/ماهانه
 • جلسات ماهانه: 1 جلسه
 • مدت زمان انجام تسک: تا 12 ساعت
 • پیگیری موارد سرور: در صورت نیاز
 • ادیت صفحات: تا 5 صفحه
 • افزودن صفحات: تا 5 صفحه
 • ورود محتوا: تا 10 محتوا
 • فعال برای سایت های پلان تمام عیار
 • خریداری جداگانه برای سایر مشتریان

پشتیبانی وی آی پی سایت

ماهانه 3,5 میلیون تومان

 • ساعات پاسخگویی: 24 ساعت شبانه روز
 • روزهای تعطیل: 24 ساعت شبانه روز
 • بکاپ وب سایت: روزانه/هفتگی/ماهانه
 • بکاپ هوشمند سفارشات: فعال
 • جلسات ماهانه: دلخواه مشتری
 • مدت زمان انجام تسک: از یک ساعت
 • پیگیری موارد سرور: در صورت نیاز
 • ادیت صفحات: تا 20 صفحه
 • افزودن صفحات: تا 20 صفحه
 • ورود محتوا: تا 20 محتوا
 • فعالسازی از طریق خریداری جداگانه