طراحی سایت Motion craft

راه اندازی سایت Motion craft

motioncraft.de

Motion craft در سال 2009 تاسیس شده است. Motion craft از سال 2009 تقریباً 10 سال در حال ایجاد است. روی مفهوم هنر ، کمیک موشن ، انیمیشن سینمایی ، تبلیغات کوتاه کار کرده است. بیش از 20 انیمیشن کوتاه تولید کرد و جوایز زیادی دریافت کرد

Motion craft