طراحی سایت Motion craft

Motion craft

motioncraft.de

Motion craft در سال 2009 تاسیس شده است. Motion craft از سال 2009 تقریباً 10 سال در حال ایجاد است. روی مفهوم هنر ، کمیک موشن ، انیمیشن سینمایی ، تبلیغات کوتاه کار کرده است. بیش از 20 انیمیشن کوتاه تولید کرد و جوایز زیادی دریافت کرد

Motion craft