طراحی سایت Motion craft

Motion craft

motioncraft.de

Motion craft در سال ۲۰۰۹ تاسیس شده است. Motion craft از سال ۲۰۰۹ تقریباً ۱۰ سال در حال ایجاد است. روی مفهوم هنر ، کمیک موشن ، انیمیشن سینمایی ، تبلیغات کوتاه کار کرده است. بیش از ۲۰ انیمیشن کوتاه تولید کرد و جوایز زیادی دریافت کرد

Motion craft