نمونه طراحی سایت پارک علم و فناوری قزوین

طراحی و راه اندازی وب سایت اینترنتی اداری، دولتی

qstp.ir

«پارک علم و فناوری» سازمانی است که به وسیله متخصصین حرفه ای مدیریت می‌شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکتهای حاضر در پارک و مؤسسه ‌های متکی بر علم و دانش است.

شرکت متون مفتخر است که این سایت را جزء بهترین نمونه کارهای طراحی سایت خود بداند.

طراحی سایت خبری پارک علم و فناوی