طراحی سایت آموزشی تدبیر

طراحی سایت آموزشی تدبیر

tadbir.academy

موسسه علمی آموزشی تدبیر در زمینه های کلاس های تقویتی – کنکور، جلسات مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی، کارگاه های تکنیکی انگیزشی و برگزاری آزمون های آزمایشی فعالیت دارد.

tadbir