نمونه طراحی سایت خبری شورای اسلامی شریفیه

راه اندازی سایت خبری شورای اسلامی شریفیه

shora.sharifieh.com

شورای اسلامی شریفیه به دنبال راه حلی برای اطلاع رسانی شفاف و به روز به شهروندان خود بود. آنها به دنبال سایتی بودند که بتواند اخبار، رویدادها، خدمات و اطلاعات مربوط به شورای شهر را به طور موثر به اشتراک بگذارد.

این نمونه کار طراحی سایت نشان دهنده تخصص ما در طراحی و توسعه وب سایت های خبری و دولتی است.

شهرداری شریفیه