طراحی پرتال خبری

فضای میزبانی (Host) آلمان با 12000 مگابایت پهنای باند .

  • ثبت یک آدرس اینترنتی دامنه ایران (ir.) به انتخاب شما .

  • راه اندازی کامل سایت با یک سال پشتیبانی رایگان

700 هزار تومان 450 هزار تومان

امکانات پیشرفته تر می خواهید؟

+ 120 هزار تومان
+ 65 هزار تومان
+ 120 هزار تومان
+ 120 هزار تومان
+ 240 هزار تومان
+ 65 هزار تومان
+ 120 هزار تومان
+ 500 هزار تومان
+ 120 هزار تومان
امکانات حرفه ای سایت
مجموع سفارش